Werken aan Werkdruk

Als procesbegeleider begeleid ik organisaties en afdelingen bij de aanpak van werkdruk. Er zijn vele aspecten die bijdragen aan het gevoel van werkdruk. Dit gevoel is ook niet voor iedereen gelijk. Een aanpak van werkdruk is dan ook maatwerk. Desondanks is er vaak wel een rode draad te zien binnen een afdeling of organisatie.

TNO heeft een stappenplan ontwikkeld, die binnen verschillende sectoren is getoetst en die mijn wordt toegepast om inzicht te krijgen in de oorzaken en noodzakelijke interventies om werkdruk aan te pakken. Dit stappenplan vormt de leidraad binnen het project en zorgt voor een wetenschappelijke onderbouwde basis voor de aanpak van werkdruk.

Werkdruk wordt op projectmatige wijze aangepakt. Er wordt gewerkt met een planning, een projectgroep, en werkplan etc. wat vraagt dat betrokkenheid vanuit de afdeling of organisatie aanwezig is.

Vijf stappen worden doorlopen, zoals zichtbaar in de afbeelding.

Het resultaat van deze aanpak is:

  • een overzicht van de factoren die werkdruk veroorzaken,
  • prioritering van maatregelen voor het verminderen van werkdruk,
  • een werkplan voor de invoering van de maatregelen,
  • waarneembare verbeteringen,
  • advies over vervolgacties.


Neem contact met mij op en we bespreken de mogelijkheden. Stuur me een bericht via loes@kracht-vol.nl of bel/whatsapp me op: 06-21823810