Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode die gebaseerd is op het systeemdenken. Deze aanpak vindt haar oorsprong in het werk van de Duitse filosoof en therapeut Bert Hellinger, die zich oorspronkelijk richtte op familiesystemen. Inmiddels wordt deze werkwijze ook gebruikt om verhoudingen binnen bedrijven, instellingen en verenigingen zichtbaar te maken. Een organisatieopstelling is een ruimtelijke weergave van een organisatie, waarin medewerkers, afdelingen, klanten, producten of doelen in de ruimte worden opgesteld in verhouding tot elkaar.

Elk systeem is gericht op een bepaald evenwicht. Binnen een systeem kan de energie optimaal stromen als aan 3 basiswetten voldaan wordt:

 • Dat iedereen het recht heeft om erbij te horen,
 • Dat er een balans is tussen geven en nemen,
 • Dat iedereen de goede plek binnen het systeem inneemt.

Als aan deze regels niet voldaan wordt, worden de verhoudingen binnen de organisatie verstoord. Wanneer er zich verstoringen in dit evenwicht voordoen, komt het hele systeem in beweging.


Vraagstukken waarvoor je kunt werken met een organisatieopstellingen, zijn:

 • Vraagstukken rondom leiderschap,
 • Problemen in de samenwerking,
 • Hoge uitstroom van medewerkers,
 • Hoog ziekteverzuim;
 • Gebrek aan verantwoordelijkheid;
 • Gebrek aan samenhorigheid.


Tijdens een organisatieopstelling plaatst de vraagsteller (meestal een manager of leidinggevende) intuïtief representanten voor zichzelf en andere leden van zijn afdeling of organisatie in de ruimte, volgens zijn innerlijke beeld.

Er wordt gekeken naar de plaatsen in de opstelling waar de balans is verstoord en waar dit op duidt. Vervolgens wordt er gekozen voor een interventie. Dit kan bestaan uit het verplaatsen van representanten, extra representanten toevoegen of representanten uitspraken laten doen die de verstoorde relatie kunnen helen.

Het doel is te komen tot een ruimtelijke weergave waarin de energie weer kan gaan stromen. Het herstel van de stroom brengt een verandering teweeg die zich kan uiten in een nieuw zelfgevoel en een ander gedrag en die een diepgaand effect hebben op de relaties en interacties binnen de organisatie.

Voordelen:

 • Direct inzicht in de onderstromen,
 • Geen lange teammeetings en heisessies,
 • Uit te voeren in een één op één setting, waarbij vloertegels zorgen voor de verschillende representanten.


Dit zijn slechts voorbeelden. Neem contact met mij op en we bespreken de mogelijkheden. Stuur me een bericht via loes@kracht-vol.nl of bel/whatsapp me op: 06-21823810