Natuurlijke ondersteuning

Bij KrachtVol in Bedrijf kent een integrale aanpak, vanuit een holistische visie. De mens wordt in zijn totaliteit bezien. Om het evenwicht te herstellen en vitaliteit te bevorderen kan het in sommige gevallen nodig zijn om natuurlijke ondersteuning te bieden aan het lichaam. Hierbij kun je denken aan o.a. emotionele middelen, vitaminen en mineralen, celzout therapie, drainage en homeopathie.

Emotionele middelen

Hierbij valt te denken aan onder andere bach bloesems. Bach bloesem therapie is een natuurlijke geneeswijze, geschikt voor het hele gezin (jong en oud). Bach bloesem remedies brengen uw emoties weer in evenwicht.

Homeopathie en Celzouttherapie

Homeopatische geneesmiddelen geven een prikkel en zetten aan tot een actie. De celzouten ondersteunen de processen van het lichaam. De homeopathie is gebaseerd op het gelijksoortigheidsprincipe, d.w.z. dat de zieke en niet de ziekte wordt behandeld met een middel dat dezelfde symptomen in zich heeft dat gelijksoortig is aan de klachten die de patiënt heeft. Homeopathie gaat ervan uit dat ziektesymptomen de uiting zijn van een heel proces. Aan de basis van zo'n proces staat altijd een verstoorde levensenergie die wordt hersteld door het gebruik van homeopathische middelen.

Celzouten zijn minerale zouten zoals deze in het lichaam aanwezig zijn. Er zijn 12 basis celzouten en 15 aanvullende celzouten, die belangrijk zijn voor het functioneren en de opbouw van het lichaam. Deze minerale zouten kunnen worden ingezet om uw vitaliteit te bevorderen en uw gezondheid te ondersteunen.

Vitaminen/ mineralen

Vitaminen zijn chemische verbindingen die onmisbaar zijn voor het lichaam. Ze spelen een rol bij de groei, het herstel en het goed functioneren van het lichaam. Ook zijn ze belangrijk voor een goede gezondheid. Vitamines komen van nature voor in onze voeding. Het lichaam maakt ze niet of onvoldoende zelf. Mineralen zijn stoffen die het lichaam niet (voldoende) zelf aan kan maken. Ze zijn onder andere nodig bij de regulatie van enzymen en hormonen.

Drainage

Tijdens het herstellen van de energiestroom en de communicatie in je lichaam kunnen er reacties plaatsvinden die zorgen voor geestelijke of fysieke afvalstoffen in je lichaam. Door het integreren van de kennis, mag je deze afvalstoffen loslaten. Indien nodig wordt dit proces ondersteund door remedies of supplementen.

Een gevolg hiervan is dat alle energie weer goed kan stromen en je je lekker en energiek kan voelen. Drainage is een belangrijke sleutel in onze fysieke en emotionele gezondheid. Ondersteuning op dit vlak kan op verschillende manieren.