Opstellingen

Via een opstelling wordt het onbewuste beeld zichtbaar en hierdoor komt de informatie in het bewustzijn. Wanneer we ergens bewust van zijn, ontstaat er vrijheid om een keuze te maken. Het nieuwe beeld kan hierdoor het oude beeld vervangen.

Opstellen kan met mensen die als representant voor iemand of iets een plek in de opstelling hebben. Je kan ook voorwerpen gebruiken, i.p.v. mensen, om een opstelling uit te beelden, bijvoorbeeld met houten poppetjes of vloertegels. Tijdens opstellingen in één op één situaties wordt van de laatste twee opties gebruik gemaakt.


Familie opstelling

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je neemt bijvoorbeeld de rol van je moeder over; je draagt een last voor iemand anders in de familie, meestal zonder dat je het weet en zonder dat je dat wilt. De familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.

Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons liefdevol los te maken uit deze verstrikkingen.

Talent opstelling

Een talentopstelling maakt inzichtelijk hoe jouw talenten zich verhouden ten opzichte van een doel dat je wilt bereiken. Het is een methode om de verhouding tussen jouw ambitie en je unieke kwaliteiten te verwezenlijken. Met een talentopstelling breng je jouw talent in kaart: Waar ben je nu? Waar wil je naar toe? Hoe kom je daar met de talenten die je in huis hebt?

Het ruimtelijk positioneren van je talent brengt de onderlinge dynamiek van je talenten in beeld en het helpt je om voor jezelf een passende positie te vinden waarin je met jouw talenten volledige in je kracht staat ten opzichte van het doel dat je wilt bereiken.