EMO Mindfulness

Voor datgene wat we niet willen zien, sluiten we onze ogen of kijken wij weg. Voor datgene wat wij niet willen horen, sluiten wij onze oren. Maar dat wat we niet willen voelen, stoppen we weg ….. in ons onbewuste.

Inmiddels weten we dat alles wat we wegstoppen in ons onbewuste niet verdwenen is of inactief blijft. Je kunt het onbewuste zien als een ladekast, waarin trauma’s worden opgeslagen. Als de kast vol is, geeft het onbewuste signalen af aan het bewuste (middels herhaling). Deze signalen kunnen terugkerende gedachten zijn, emoties of lichamelijke impulsen. Kenmerkend is dat deze signalen niet zo maar ophouden. Ze presenteren zich in herhaling zolang we niet willen luisteren.

Emo-mindfulness is een methode die is ontwikkeld door Drs. N.J. Zimmermann en nodigt door herhalen van een ‘probleem’ het onbewuste uit om ‘wat samenhangt met’ dit probleem toe te laten zodat er emotionele rust komt. De ladekast wordt als het ware opgeruimd en ontdaan van de dingen die we niet meer nodig hebben.