WKKGZ

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat jij als cliƫnt van mijn praktijk ontevreden bent of een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er uiteraard naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, kun je terecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

Geschilleninstantie

Ik val als CAT-complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Contact

Het klachtenreglement van Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk geldt, is terug te vinden op de volgende website www.gatgeschillen.nl