Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten van KrachtVol, praktijk voor integrale coaching en therapie.

  • Consulten uitsluitend op afspraak;
  • Consulten dienen contant of met pin voldaan te worden na de behandeling;
  • De tarieven van consulten en arrangementen zijn exclusief aanvullende middelen;
  • Annuleren van afspraak kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang afspraak, daarna wordt 50% in rekening gebracht, met uitzondering van overmacht;
  • Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afzegging wordt vanwege de gereserveerde tijd 100% van de behandeling per factuur in rekening gebracht;
  • De eigenaar van KrachtVol, Loes Duijvestijn, heeft een erkende natuurgeneeskundige opleiding gevolgd inclusief medische basiskennis, maar is geen arts. Ga bij een medische klacht altijd eerst naar de huisarts voor een diagnose;
  • Pas nooit uw medicatie aan zonder overleg met uw huisarts/specialist;
  • De behandelingen vervangen niet de reguliere geneeskunde, maar werken wel ondersteunend;
  • De door de cliënt verstrekte informatie zal vertrouwelijk behandeld worden. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan Loes Duijvestijn wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd.  
  • De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van KrachtVol. KrachtVol kan dan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van door cliënt ondernomen handelingen eventueel voortvloeiend uit de begeleiding of de door de praktijk gegeven adviezen.