Tarieven

Consult integrale coaching - intake                   :            € 75,- excl. BTW

Consult integrale coaching - vervolg                 :            € 65,- excl. BTW

Reiki-behandeling                                                  :            € 55,- excl. BTW


De gemiddelde duur van een consult is 1 tot 1,5 uur. Het bedrag dient te worden voldaan aan het einde van de behandeling (contant of pin). Op ieder consult zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.


Handig om te weten:

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

In toenemende mate professionaliseert de natuurgerichte gezondheidszorg zich. Om die reden is gesteld dat elke zorgaanbieder op 1 januari 2017 over aantoonbaar voldoende medische en psychosociale basiskennis moet beschikken. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) toets deze medische en psychosociale opleidingen aan de PLATO-eisen die in opdracht van de zorgverzekeraars zijn opgesteld. Ik beschik over een medische opleiding die erkend is door het CPION en voldoet aan de PLATO-eisen.

Daarnaast ga ik natuurlijk zorgvuldig om met jouw gegevens. Bekijk hier mijn privacybeleid.