Tarieven

Consult integrale coaching - intake              € 75,- incl. BTW

Consult integrale coaching - vervolg            € 65,- incl. BTW

Reiki-behandeling                                            € 55,- incl. BTW


De gemiddelde duur van een consult is 1 tot 1,5 uur. Het bedrag dient te worden voldaan aan het einde van de behandeling (contant of pin). Op ieder consult zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Vergoeding via de aanvullende verzekering

Ik ben als therapeut aangesloten bij CAT collectief en door hen aangemerkt als een Vergoedbare CAT-therapeut. Hierdoor zijn er diverse ziektekostenverzekeraars die de kosten van een consult, afhankelijk van jouw aanvullende verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Een behandeling bij KrachtVol valt onder Lichaamsgerichte psychotherapie (prestatiecode 24513) danwel (kinder) Coaching (prestatiecode 24505). Kijk in de CAT_vergoedingenlijst 2021.pdf om te zien hoeveel jouw verzekeraar vergoedt.


Informatie die van belang is voor uw zorgverzekeraar:

AGB-code zorgverlener

90-048751

AGB-code praktijk

90-57246

CAT-therapeut nummer

49082021-01-23Handig om te weten:

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.


In toenemende mate professionaliseert de natuurgerichte gezondheidszorg zich. Om die reden is gesteld dat elke zorgaanbieder op 1 januari 2017 over aantoonbaar voldoende medische en psychosociale basiskennis moet beschikken. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) toets deze medische en psychosociale opleidingen aan de PLATO-eisen die in opdracht van de zorgverzekeraars zijn opgesteld. Ik beschik over een medische opleiding die erkend is door het CPION en voldoet aan de PLATO-eisen.

Daarnaast ga ik natuurlijk zorgvuldig om met jouw gegevens. Bekijk hier mijn privacybeleid.